Mã ngành: 6480209
Thời gian đào tạo: 2 năm

Hình thức: Cao đẳng chính quy

1.  Nghề Quản trị mạng
Người Quản trị mạng có nhiệm vụ cài đặt, hỗ trợ và quản lý mạng và hệ thống máy tính giúp thông tin luôn được lưu thông. Họ thực hiện và duy trì phần cứng và phần mềm mạng, khắc phục sự cố mạng và đảm bảo an ninh mạng, tính khả dụng và các tiêu chuẩn hiệu suất.
Trong thời đại bùng nổ của Internet kết nối vạn vật, nhu cầu trao đổi thông tin mạng ngày càng phổ biến, các thiết bị được kết nối ngày càng nhiều đòi hỏi việc đảm bảo an ninh mạng, bảo mật và tối ưu hóa hệ thống ngày càng cao, do đó nhu cầu về quản trị viên mạng ngày càng tăng trong các tổ chức, doanh nghiệp.

2.  Công việc của một nhân viên Quản trị mạng
 - Cấu  nh và duy trì mạng máy tính nội bộ của công ty
 - Quản lý cá c công cụ bảo mật mạng, ví dụ như tường lửa, hệ thống diệt virus và phát hiện xâm nhập
 - Xác định, khắc phục sự cố, giải quyết và ghi lại các vấn đề kết nối và hiệu suất mạng
 - Cài đặt và hỗ trợ điện thoại đường dây cứng và các thiết bị viễn thông nối mạng khác
 - Giám sát hiệu suất mạng và tối ưu hóa mạng để có tốc độ và tính sẵn sàng tối ưu
 
- Cài đặt, cấu hình và duy trì phần cứng mạng, ví dụ: Router Cisco và Switch Cisco
 
- Triển khai, cấu hình và nâng cấp phần mềm mạng, chẳng hạn như chương trình chuẩn đoán hoặc diệt virus doanh nghiệp
 
- Triển khai và duy trì các hệ thống sao lưu và khôi phục khẩn cấp cho các máy chủ mạng quan trọng
 - Điều chỉnh quyền truy cập của người dùng vào các dữ liệu nhạy cảm để bảo vệ chống lại vi phạm an ninh nội bộ
 - 
Trong các công ty nhỏ hơn, quản trị viên mạng thường chịu trách nhiệm về hỗ trợ máy tính để bàn của người dùng cuối và bảo trì máy chủ cũng như các thiết bị được kết nối mạng khác

  3.  Kỹ năng cần để trở thành Quản trị mạng
Nếu muốn nổi bật trong ngành Công nghệ thông tin, thông thường bạn sẽ cần giỏi khá nhiều kỹ năng. Nhưng vị trí Quản trị mạng không đòi hỏi nhiều như vậy, bạn chỉ cần nằm được những kỹ năng cơ bản và giỏi nghiệp vụ là được. Bên cạnh các kỹ năng cứng thì kỹ năng mềm cũng khá quan trọng khi thực hiện các công việc hàng ngày.

Kỹ năng cứng cần có của một quản trị viên mạng:
 - 
Kỹ năng về phần cứng: Cài đặt phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật
 - 
Hạ tầng mạng: Cisco, cấu hình mạng, cấu hình hệ thống
 - 
Quản trị hệ thống: Window, Linux và Unix

Kỹ năng mềm cần có của quản trị viên mạng:
 - Kỹ năng giao tiếp
 - Kỹ năng tổ chức, sắp xếp
 - Kỹ năng lên kế hoạch
 - Giải quyết sự cố
 - Nghiên cứu
 - Quản trị dự án

  4.  Chương trình đào tạo

STT Mã môn học Tên môn học Tín chỉ
Môn học chung
1 POLI1311 Chính trị  4
2 PCLW1201 Pháp luật  2
3 NDED1211 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3
4 PHED1021 Giáo dục thể chất  2
5 CAPP1121 Tin học văn phòng  3
6 ENFD1211 Anh văn 1  3
7 ENFD1212 Anh văn 2  3
8 COMU1111 Kỹ năng giao tiếp  2
9 PUSP1111 Kỹ năng trình bày trước công chúng  2
Tổng Môn học chung 24
Môn cơ sở
1 CISC1222 Cisco 1  4
2 LNUX1211 Hệ điều hành Linux  3
3 WINS1211 Hệ điều hành Windows cho máy trạm  3
4 PRGR1221 Lập trình căn bản  4
5 WEBD1222 Thiết kế web  4
6 MATH1213 Toán rời rạc 3
7 ELEC1211 Điện tử căn bản 3
Tổng Môn cơ sở 24
Môn chuyên ngành
1 SCRT2211 Bảo mật công nghệ thông tin  3
2 SCRT2212 Bảo mật tường lửa và mạng  4
3 SCRT2223 Giải phẫu hệ thống máy tính  4
4 CISC1223 Cisco 2  3
5 CISC1214 Cisco 3  3
6 VTLZ2211 Công nghệ ảo hóa máy tính  3
7 SCRT2214 Phát hiện xâm nhập hệ thống máy tính  3
8 LNUX2212 Quản trị máy chủ Linux  3
9 WINS1212 Cài đặt và cấu hình máy chủ Windows 3
10 WINS2213 Quản trị máy chủ Windows 3
11 SRVR2221 Thiết lập, xây dựng và quản trị hệ thống WebServer và MailServer  4
12 NWCO3171 Thực tập tốt nghiệp  8
13 ENFD1213 Anh văn 3 3
Tổng Môn chuyên ngành 47
Tổng Chương trình 95

Tham gia cùng hàng ngàn sinh viên!

Đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận tin tức và cập nhật mới nhất!

Đăng ký xét tuyển