An ninh mạng

An ninh mạng

Trên môi trường mạng xã hội, internet, có những đối tượng vi phạm an ninh mạng, gây thiệt hại và mất an toàn trong những giao dịch. Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh của các cá nhân đến các tổ chức từ nhỏ đến lớn thì cần có một lực lượng an ninh mạng hùng hậu (hay còn gọi là Hacker mũ trắng).

Tham gia cùng hàng ngàn sinh viên!

Đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận tin tức và cập nhật mới nhất!

Đăng ký xét tuyển